16 بهمن

ثبت نام ورودی سال تحصیلی 98-99

پیش ثبت نام ورودی سال تحصیلی 98-99

1 آبان

مسابقات سازه ماکارونی

برگزاری مسابقه سازه ماکارونی در دبیرستان انرژی اتمی مشهد - واحد پژوهش

11 شهریور

افتتاح دبیرستان انرژی اتمی

افتتاح دبیرستان انرژی اتمی ایران در مشهد مقدس